Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007


This painting makes me dream about beautiful land...My fairy land... I do believe that it exists somewhere... I only have to search it better... The land of love and happiness, goodness and justice...

Δεν υπάρχουν σχόλια: